Łamanie barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Lubenia [poprzez utworzenie przedszkola w szkole Podstawowej w Lubenii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-154/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Lubenia

Wartość ogółem: 100000

Wydatki kwalifikowalne: 100000

Dofinansowanie: 98475

Dofinansowanie UE: 85000

Nazwa beneficjenta: Gmina Lubenia

NIP beneficjenta: 8133299930

Kod pocztowy: 36-042

Miejscowość: Lubenia

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/20/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

program pit 2018 ips, forum lodzkie mamy, w jakich sytuacjach stosowanie skrótów i skrótowców jest uzasadnione, witam,, zmiana oficjalnej nazwy państwa na rzeczpospolita polska, korzystając z równości 432, e belka, dla niewidomych, infrastruktura synonim, zsp1 ruda śląska, jaśmin niższa klasyfikacja, portal medialny konkursy, kto wchodzi w skład rządu, zoom przez przeglądarkę, w jakim celu przeprowadzana jest analiza potrzeb klienta, radom województwo, stowarzyszenie natanaelum, rozporządzenie covid marzec 2021, ochrona środowiska działania

yyyyy