Łamanie barier warunkiem równych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-164/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 294071,64

Wydatki kwalifikowalne: 294071,64

Dofinansowanie: 294071,64

Dofinansowanie UE: 249960,89

Nazwa beneficjenta: Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie

NIP beneficjenta: 8133008430

Kod pocztowy: 35-234

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/25/2011

urząd marszałkowski województwa wielkopolskiego, fiege polska, chopim, urząd miasta orneta, zatrudnienie emeryta 2020, umowa pełnomocnictwa, kurs na wózki widłowe elbląg, unia bardo, mf. gov, do pomiaru rezystancji krzyżówka, dofinansowania ue, polska białoruś o co chodzi, praca gostynin pup, rekompensata synonim, przewlekłych, makro bez działalności, najlepsza inwestycja, informacje łódź, wer pl, ministerstwo rozwoju i inwestycji

yyyyy