Lasowickie przedszkola szansę dają: uczą, bawią, rozwijają !

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-026/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Gmina: Lasowice Wielkie

Wartość ogółem: 301400

Wydatki kwalifikowalne: 301400

Dofinansowanie: 296879

Dofinansowanie UE: 256190

Nazwa beneficjenta: Gmina Lasowice Wielkie

NIP beneficjenta: 7511683021

Kod pocztowy: 46-282

Miejscowość: Lasowice Wielkie

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

ośrodek wolbrom, www supernowosci24 pl, standardy dostępności, zakrzewo dom na sprzedaż, rozwój miast, rzadkość występowania jakiegoś zjawiska, priorytet, krajowa, nysa pup, pisanie tekstu

yyyyy