Łatwiej w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-191/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Gmina: Janów Podlaski

Wartość ogółem: 113158,35

Wydatki kwalifikowalne: 113158,35

Dofinansowanie: 97558,35

Dofinansowanie UE: 96184,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Janów Podlaski/Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II

NIP beneficjenta: 5372038266

Kod pocztowy: 21-505

Miejscowość: Janów Podlaski

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

wiadomosci lokalne wroclaw, służba przygotowawcza 2020 forum, własna działalność gospodarcza 2019, zajęcia w szkole, nauczyciel przedszkola praca śląskie, mops wałbrzych, tytuł wykonawczy wzór wypełniony, luiza zabrze, notatka z szacowania wartości zamówienia wzór, przystawka do wózka, szczegółowa mapa warmii mazur, uchwała rady warszawy w sprawie wykupu mieszkań komunalnych 2018, zatrudnienie babci jako niani 2022, moje inwe, zsp nr 3 zamość, euro 2020 punkty, jak wypisać e receptę, wskaż liczbę której 4 jest równe 8, wolmed laboratorium wyniki, fundusz sprawiedliwej transformacji

yyyyy