Łatwiejszy start – utworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat z miejscowości Borek Stary

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-091/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Tyczyn

Wartość ogółem: 344881,62

Wydatki kwalifikowalne: 344881,62

Dofinansowanie: 338881,62

Dofinansowanie UE: 293149,38

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa w Borku Starym

NIP beneficjenta: 8132698562

Kod pocztowy: 36-020

Miejscowość: Borek Stary

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/11/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

konferencja 25 marca 2021, relatywny synonim, startupy w polsce, żłobek świdnik, praca gdów, w pl, dotacje dla firm transportowych 2021

yyyyy