„Łatwiejszy start” – utworzenie punktu przedszkolnego oraz grupy zabawowej dla dzieci w wieku 3-5 lat z miejscowości Matysówka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-006/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Tyczyn

Wartość ogółem: 377690,8

Wydatki kwalifikowalne: 377690,8

Dofinansowanie: 371690,8

Dofinansowanie UE: 321037,18

Nazwa beneficjenta: Gmina Tyczyn – Szkoła Podstawowa w Matysówce

NIP beneficjenta: 8132703441

Kod pocztowy: 35-330

Miejscowość: Matysówka

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów / Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

scenariusz zajęć dla rocznych dzieci, wniosek wzór pisma urzędowego, lo jodłowa, stefczyka lublin, o co chodzi z 30.03.2022, profilaktyka cukrzycy, mapa woj kujawsko pomorskiego, polityka ochrony danych osobowych wzór, województwo opolskie miasta, kurs jezykowy, powiatowy urząd pracy chełm, hotel zatoka bydgoszcz, rzgw lublin

yyyyy