Lekcje to nie wszystko

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-203/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Gmina: Wojaszówka

Wartość ogółem: 156946,89

Wydatki kwalifikowalne: 156946,89

Dofinansowanie: 156946,89

Dofinansowanie UE: 133404,86

Nazwa beneficjenta: Gmina Wojaszówka

NIP beneficjenta: 6842366213

Kod pocztowy: 38-471

Miejscowość: Wojaszówka

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat krośnieński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 2/15/2013

rpz, ustawa pzp 2020, modulen ibd refundacja, pozyczki wroclaw

yyyyy