Lepiej w grupie niż w chałupie – edukacja przedszkolna dla dzieci z terenu sołectwa Cygany II edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-160/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Nowa Dęba

Wartość ogółem: 262682,5

Wydatki kwalifikowalne: 262682,5

Dofinansowanie: 258582,5

Dofinansowanie UE: 223280,13

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Dęba – Zespół Szkół w Cyganach

NIP beneficjenta: 8672037539

Kod pocztowy: 39-442

Miejscowość: Cygany

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

paris optique bonarka, rozliczamy markiewicza, skład budowlany starachowice, z kim mieszkała nika, instytucje unii europejskiej, plany na 2022, chojnice urząd pracy, unia wyszehradzka, jak powiększyć czcionkę na laptopie, zgłoszenie wierzytelności wzór wypełniony 2020, przedsiębiorstwa powiązane, problemy społeczne w polsce 2018, regionalny ośrodek polityki społecznej w białymstoku, oświadczenie o bezrobociu, dron do 50 zł, covid 10 grudnia 2021, ngk tucznawa, obwodnica sokołowa małopolskiego, hummel.pl, kursy unijne białystok 2017, podwójne ryzyko cda pl

yyyyy