„Lepiej w grupie niż w chałupie” – edukacja przedszkolna dla dzieci z terenu sołectwa Jadachy II edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-161/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Nowa Dęba

Wartość ogółem: 261842,5

Wydatki kwalifikowalne: 261842,5

Dofinansowanie: 257742,5

Dofinansowanie UE: 222566,13

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Dęba/Zespół Szkół w Jadachach

NIP beneficjenta: 8672035983

Kod pocztowy: 39-442

Miejscowość: Chmielów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

perlit radomsko, praca wielichowo, ef polska, walbrzych mieszkania sprzedaz

yyyyy