„Lepiej w grupie niż w chałupie” – edukacja przedszkolna dla dzieci z terenu sołectwa Tarnowska Wola II edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-162/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Gmina: Nowa Dęba

Wartość ogółem: 260082,5

Wydatki kwalifikowalne: 260082,5

Dofinansowanie: 255982,5

Dofinansowanie UE: 221070,13

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Dęba/Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli

NIP beneficjenta: 8671618814

Kod pocztowy: 39-460

Miejscowość: Tarnowska Wola

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 2022 tabela, humaniści na start, portal obywatela, mocowanie szyby w witrynie, koronawirus 22 kwietnia, kture, rejestracja osób bezrobotnych, flaga polski ikona, jak zdobyć receptę, przyporządkuj każdemu obszarowi odpowiednią barierę, sp śmigiel, gmina wolbrom, nie łatwy, 500pln to eur, latarnik ile stron, 154 promyk nadziei, technikum pszczelarskie, cele komunikacji, dziennik ustaw 2019 rozporządzenie ministra edukacji narodowej, infolinia covid 19, wzrok psa

yyyyy