Lepiej w grupie niż w chałupie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-162/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Choroszcz

Wartość ogółem: 1520108,32

Wydatki kwalifikowalne: 1520108,32

Dofinansowanie: 1443608,32

Dofinansowanie UE: 1292092,07

Nazwa beneficjenta: Gmina Choroszcz/Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy

NIP beneficjenta: 5420208572

Kod pocztowy: 16-070

Miejscowość: Choroszcz

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

pomysł na alejki w ogrodzie, cie men gov pl, fryzjer wlodawa, pozyczka 500, dopłaty do kredytu, obszar wg stopnia urbanizacji (degurba), ciechocinek uzdrowisko, poiiś 2014-2020, multi media, pobyt w dps a mieszkanie własnościowe

yyyyy