Lepsza edukacja – lepsza przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-222/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2200000

Wydatki kwalifikowalne: 2200000

Dofinansowanie: 1936000

Dofinansowanie UE: 1870000

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Śląskiego / Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących

NIP beneficjenta: 6391698314

Kod pocztowy: 47-400

Miejscowość: Racibórz

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat raciborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa warszawa, pobudzający impuls, bieg szczawnica, covid 7 stycznia, dotacje dla małych gospodarstw, praca dla pielęgniarek województwo łódzkie, andrzej zaucha wzrost, szkoła podstawowa w sędziejowicach, dorzecza, duże kursy typy

yyyyy