Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Biskupicach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-034/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Olsztyn

Wartość ogółem: 79142,11

Wydatki kwalifikowalne: 79142,11

Dofinansowanie: 79142,11

Dofinansowanie UE: 67270,79

Nazwa beneficjenta: Gmina Olsztyn

NIP beneficjenta: 9490492385

Kod pocztowy: 42-256

Miejscowość: Olsztyn

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

uzasadnienie potrzeby odbycia szkolenia przykład, gowin wykształcenie, opiekunka do osoby starszej podkarpacie, moloosiek, dotacje na rozszerzenie działalności 2021, pup dębica oferty pracy w powiecie, wypełnić, kurs euro 26.04.2021, kroki, grupa aktywni kraków, gddkia radom, która z ofert sprzedaży komputera jest tańsza, urząd pracy pyrzyce staże, rejestracja w urzędzie pracy dokumenty

yyyyy