Lepsza przyszłość zaczyna się w przedszkolu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-075/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Świętochłowice

Gmina: M. Świętochłowice

Wartość ogółem: 709716,51

Wydatki kwalifikowalne: 709716,51

Dofinansowanie: 699070,76

Dofinansowanie UE: 603259,03

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Siemianowice Śląskie

NIP beneficjenta: 6431004477

Kod pocztowy: 41-100

Miejscowość: Siemianowice Śląskie

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Siemianowice Śląskie

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

fiku miku nowy targ, fundusz europejski, wyszukiwarka spa, wskaż wybrany element polskiego dziedzictwa narodowego, dotacje z urzedu pracy, o sobie, polityka miejska, praca pup ostrów wlkp, sandomierz wiadomości lokalne, broda 2018, jak zmienic przegladarke na laptopie, niania 2018, przeredaguj poniższy tekst na dwa sposoby, dofinansowanie działalności gospodarczej 2021, faktura ryczałt wzór pdf, dofinansowanie do centralnego ogrzewania, portal informacyjny szczecin, zaprowadzenie porządku w czymś, ama wałbrzych

yyyyy