Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum w Piątnicy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-008/08-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Gmina: Piątnica

Wartość ogółem: 168300

Wydatki kwalifikowalne: 168300

Dofinansowanie: 168300

Dofinansowanie UE: 143055

Nazwa beneficjenta: Gmina Piątnica

NIP beneficjenta: 7181671232

Kod pocztowy: 18-421

Miejscowość: Piątnica

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2008

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2008

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/8/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

powrót artysty na scenę po dłuższej nieobecności, 30 listopada 2016, neuromed kraśnik, rolnik lublin, pup słupsk, urząd miasta zgorzelec wydziały, 3.3, kołobrzeg białogard, przedszkole samorządowe nr 1, powiatowy urząd pracy przasnysz, co to portal, raporty, czcionka do dokumentów, wyjaśnij dlaczego udział poszczególnych typów elektrowni, światło zielone, dlapolski.pl republika

yyyyy