Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z gminy Konopiska

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-013/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Konopiska

Wartość ogółem: 134510

Wydatki kwalifikowalne: 134510

Dofinansowanie: 134510

Dofinansowanie UE: 114333,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Konopiska

NIP beneficjenta: 5731337550

Kod pocztowy: 42-274

Miejscowość: Konopiska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  12/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

podstawowy element konstrukcyjno-wytrzymałościowy skrzydła samolotu krzyżówka, carrefour hrubieszów, tarcza dla turystyki, ośrodek szkolno wychowawczy w baryczy, getin bank galeria mokotów, musisz to wiedzieć 1409, praca świebodzin pup

yyyyy