Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Dynów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-021/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Dynów

Wartość ogółem: 178200

Wydatki kwalifikowalne: 178200

Dofinansowanie: 178200

Dofinansowanie UE: 151470

Nazwa beneficjenta: Gmina Dynów

NIP beneficjenta: 8133303318

Kod pocztowy: 36-065

Miejscowość: Dynów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

konflikty zbrojne 2019, dobre praktyki, mc czek, maksymalny czynsz w prywatnej kamienicy, bialorus po angielsku, gorzów wielkopolski, lubuskie, korekta rozporządzenia ministra finansów, polityka p

yyyyy