Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Starcza

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-229/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Gmina: Starcza

Wartość ogółem: 128515

Wydatki kwalifikowalne: 128515

Dofinansowanie: 128515

Dofinansowanie UE: 109237,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Starcza

NIP beneficjenta: 5731037902

Kod pocztowy: 42-261

Miejscowość: Starcza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

kursy barmańskie warszawa, punkt plusa, www.pup.nysa.pl, covid 3 sierpnia 2021, monika mucek, wskaż model który przedstawia związek chemiczny o większej masie cząsteczkowej, s17 garwolin ryki, extra wałcz gazeta, liczba x jest przybliżeniem liczby 0 345, zależy, solidarność rzeszów, dotacje unijne dla rolników na zakup maszyn 2019, urzad marszałkowski rzeszów praca, praca dolnyslask, pismo techniczne wzór pdf, www krrit gov pl, www rybnik eu, program 26 grudnia 2021, jedna z instytucji ktora wykorzystuje gis jest straz pozarna, gmina osiek pomorskie, prezetacja

yyyyy