Lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Strzegom

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-014/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Strzegom

Wartość ogółem: 175931

Wydatki kwalifikowalne: 175931

Dofinansowanie: 175931

Dofinansowanie UE: 149541,35

Nazwa beneficjenta: Gmina Strzegom

NIP beneficjenta: 8842365255

Kod pocztowy: 58-150

Miejscowość: Strzegom

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/30/2010

gdynia lublin pkp, pomieszczenie radiowe lub telewizyjne do redagowania serwisów informacyjnych, urzad miasta skawina, erasmusplus org pl, ckziu w łodzi, kredyt dla firmy na start, gorzów sikorskiego, bydgoszcz miasto

yyyyy