Lepsze oddziały przedszkolne – lepsza przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-120/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryficki

Gmina: Brojce

Wartość ogółem: 261550

Wydatki kwalifikowalne: 261550

Dofinansowanie: 261550

Dofinansowanie UE: 222317,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Brojce

NIP beneficjenta: 8571841524

Kod pocztowy: 72-304

Miejscowość: Brojce

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat gryficki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

konopnica mapa, weksel z poręczeniem wekslowym aval pup, covid mapa europy, czy las to miejsce publiczne, pozyczki 2021, muzeum śrem, prof leszek miszczyk gabinet prywatny, cele rozwojowe, wymień dwie różnice między planem a mapą, katowicka 47 chorzów, stażowe 2022, olsztyn jakie województwo, sektor gospodarki, kompostownik net, gimnazjum w jutrosinie, dotacje unijne dla niepełnosprawnych 2021, surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawów, prawo jazdy puck, firmy budowlane dolnośląskie

yyyyy