Lepsze przedszkole w szkole niz samotna zabawa w stodole

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-011/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nidzicki

Gmina: Janowiec Kościelny

Wartość ogółem: 747309

Wydatki kwalifikowalne: 747309

Dofinansowanie: 734461

Dofinansowanie UE: 635212,65

Nazwa beneficjenta: Gmina Janowiec Kościelny

NIP beneficjenta: 9840162034

Kod pocztowy: 13-111

Miejscowość: Janowiec Kościelny

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat nidzicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/4/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, wychowawca kolonijny praca 2019, kapitalizacja odsetek obciążenie, krus przeworsk, tarcza antykryzysowa dla kogo, mops koszalin

yyyyy