Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-060/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Gmina: Imielno

Wartość ogółem: 1146833,65

Wydatki kwalifikowalne: 1146833,65

Dofinansowanie: 974803

Dofinansowanie UE: 974808,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Imielno/Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Imielnie z siedzibą w Stawach

NIP beneficjenta: 6561805891

Kod pocztowy: 28-313

Miejscowość: Stawy

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat jędrzejowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

tunel pod świną mapa, wzory protokołów, komoas, wykaz mieszkań komunalnych do wykupu szczecin, obwodnica tomaszowa lubelskiego mapa, domki letniskowe lodzkie, dino przykona, podpisz liczby na osi, praca psycholog mazowieckie, aps irk logowanie, biedronka gęsia remont, skład rady ministrów 2019, migowy słowa, społeczność lokalna i regionalna sprawdzian pdf, oświadczenie fundusz pracy wzór, głosowanie w sprawie funduszu odbudowy, agencja onz ds uchodźców 710 zł, kzk gop 926

yyyyy