Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-142/08-05

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Gmina: Sosnowica

Wartość ogółem: 999019

Wydatki kwalifikowalne: 999019

Dofinansowanie: 999019

Dofinansowanie UE: 849166,15

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół Publicznych w Sosnowicy

NIP beneficjenta: 5391415936

Kod pocztowy: 21-230

Miejscowość: Sosnowica

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

szprychy cpk, tu zdrowie placowki, info podkarpackie, park trampolin dąbrowa górnicza, fabryka siły oblicz zapotrzebowanie, we stan, urząd skarbowy opole lubelskie, podstawy kelnerstwa, relatywny synonim

yyyyy