Lepszy start

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-219/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Gmina: Dorohusk

Wartość ogółem: 336436

Wydatki kwalifikowalne: 336436

Dofinansowanie: 293956

Dofinansowanie UE: 285970,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Dorohusk

NIP beneficjenta: 5632160539

Kod pocztowy: 22-175

Miejscowość: Dorohusk

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

zapisz nierówności jaką spełniają liczby zaznaczone na kolejnych osiach liczbowych, anna jędrusik, www.straz.gov.pl konkurs, europejskie państwo w którym występują trzy języki urzędowe, wyniki konkursów przedmiotowych gorzów, ministerstwo finansów gov pl, nfz skierowania gov pl, krajowe centrum funduszy europejskich, skreśl niewłaściwe wyrazy w zdaniach tak aby podane informacje były prawdziwe polska jest krajem, potrójnie ujemny g3 forum, wiadomości łaskarzew, dofinansowania dla dzialalnosci gospodarczej, ogólniak bochnia, terminy w k.p.a. tabela, komis sukien ślubnych toruń, olsztyn jakie województwo, dofinansowanie de minimis, pup białobrzegi, wskaż do której generacji drugiej czy trzeciej należą wymienione prawa

yyyyy