Lepszy start – dodatkowe zajęcia z j. angielskiego dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 5 w Rzeszowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-003/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 737557

Wydatki kwalifikowalne: 737557

Dofinansowanie: 737557

Dofinansowanie UE: 626923,45

Nazwa beneficjenta: Szkoła YES sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8133560541

Kod pocztowy: 35-026

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

iława pup, zwiększenie liczby dzieci w przedszkolach, przepraszam w różnych językach, sytuacja gospodarcza polski 2018, cyfryzacja co to, nabor pomorze punkt, nowe logo chrome

yyyyy