Lepszy Start- indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w Dziekanowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-224/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Gmina: Hrubieszów

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Dziekanów

NIP beneficjenta: 9191771462

Kod pocztowy: 22-500

Miejscowość: Dziekanów

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat hrubieszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

podstawa prawna dotacji 5000, warsztat kulinarny q22, domki letniskowe zachodniopomorskie, suma pewnej liczby i jej 15 wynosi 897, im motors rybnik, upoważnienie do likwidacji szkody wzór, covid 6 grudnia, lubuskie agroturystyka, innowacja systemu krzyżówka

yyyyy