Lepszy start – indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Specjalnej Szkoły Podstawowej z powiatu chełmińskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-046/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Gmina:

Wartość ogółem: 30000

Wydatki kwalifikowalne: 30000

Dofinansowanie: 30000

Dofinansowanie UE: 25500

Nazwa beneficjenta: Powiat Chełmiński

NIP beneficjenta: 8751462248

Kod pocztowy: 86-200

Miejscowość: Chełmno

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat chełmiński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

oświadczenie o niezaleganiu zus i us, jak wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia spadku, dofinansowanie na warsztat samochodowy 2021, św. bartłomiej konin, dotacje unijne dla rolników na zakup maszyn 2021, 9odpowiedzi, urząd pracy starogard, jak założyć ul w ogrodzie, program profilaktyki raka szyjki macicy pdf, sprawdź receptę, slownik angielski polski, zawodowcy film, 500 plus praga północ 2022, żłobek oleśnica, agencja badań medycznych, urząd pracy w pucku, czy pochp kwalifikuje do renty, baśniowy ogród, transparentność co to, dofinansowanie kursów językowych

yyyyy