Lepszy Start – Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-118/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Gmina: Poraj

Wartość ogółem: 222794,54

Wydatki kwalifikowalne: 222794,54

Dofinansowanie: 222794,54

Dofinansowanie UE: 189375,36

Nazwa beneficjenta: Gmina Poraj

NIP beneficjenta: 5771021735

Kod pocztowy: 42-360

Miejscowość: Poraj

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat myszkowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/18/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2013

strategia zit, urzad pracy dofinansowanie do firmy, czy badanie pet może się mylić, stopa dyskontowa co to jest, marcin horała, podczas alarmu ewakuacyjnego przed opuszczeniem pomieszczenia należy, pomorskie zamkniecie, pytania dotyczące zasad które obowiązują rowerzystów, wyjaśnij na podstawie ilustracji czym groziły napięcia międzynarodowe w okresie zimnej wojny, jak usunąć rodzinną formę płatności, i fundusze

yyyyy