Lepszy start lepsza przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-017/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Gmina: Sandomierz

Wartość ogółem: 335000

Wydatki kwalifikowalne: 335000

Dofinansowanie: 284750

Dofinansowanie UE: 242037,5

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Góry Wysokie

NIP beneficjenta: 8641711354

Kod pocztowy: 27-620

Miejscowość: Dwikozy

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat sandomierski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/24/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych kraków, parking ma 20 miejsc na których stoją tylko samochody białe, zasoby gospodarcze, fimal słupsk asortyment, energetyczne, najdalej na północ wysunięta dzielnica warszawy to, praca rawicz pup, gmina zerków, pokryć, przeróbka dom wschodzącego słońca

yyyyy