Lepszy start-lepsze jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-055/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Gmina: Tłuchowo

Wartość ogółem: 99995

Wydatki kwalifikowalne: 99995

Dofinansowanie: 99995

Dofinansowanie UE: 84995,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Tłuchowo

NIP beneficjenta: 4660327011

Kod pocztowy: 87-605

Miejscowość: Tłuchowo

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat lipnowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

paweł lasek lublin, braster care, zasięg koronawirusa, gazeta beskidzka, nakładka na schody dla niepełnosprawnych, statek wodny, jeżyk rysunek dla dzieci, uia polska, niania ile za godzinę 2020, przyjął, aktywizacja kraków, jak zarejestrować się do urzędu pracy, załącznik 14 do ustawy vat, na sygnale odc 331, mazowia eu, jednoosobową działalność gospodarczą a śmieci, ukryta prawda odc 115, rafał polak

yyyyy