Lepszy Start – lepsze jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-114/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Gmina: Nysa

Wartość ogółem: 29599,7

Wydatki kwalifikowalne: 29599,7

Dofinansowanie: 29599,7

Dofinansowanie UE: 25159,75

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy wsi Domaszkowice

NIP beneficjenta: 7532226642

Kod pocztowy: 48-303

Miejscowość: Nysa

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat nyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

centrum informacji europejskiej, rozwój startupów w polsce wschodniej, plus, zara łódź sukcesja, urząd pracy dotacje, tarcza dla przedsiębiorców 2021, nie bez kozery, urząd pracy w żurominie, dofinansowanie na start firmy, grzyb osak, praca klub sportowy, aglomeracja opolska, 136 dni po 29 czerwca, kurs z urzędu pracy, ile masz lat po angielsku, kurs języka migowego łódź, staż w urzędzie miasta poznań

yyyyy