Lepszy start – Lepsze Jutro

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-306/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Gmina: Raczki

Wartość ogółem: 85250

Wydatki kwalifikowalne: 85250

Dofinansowanie: 85250

Dofinansowanie UE: 72462,5

Nazwa beneficjenta: Gmina Raczki/Szkoła Podstawowa we Wronowie

NIP beneficjenta: 8442141606

Kod pocztowy: 16-420

Miejscowość: Raczki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat suwalski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

metro zachod, programy do prezentacji online, jakie choroby dyskwalifikują do sanatorium, podwórko aranżacje, skrot tzn, pup elbląg staże, wszystkie

yyyyy