Lepszy start w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-584/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat zambrowski

Gmina: Zambrów

Wartość ogółem: 395636

Wydatki kwalifikowalne: 395636

Dofinansowanie: 395636

Dofinansowanie UE: 336290,6

Nazwa beneficjenta: Gmina Zambrów

NIP beneficjenta: 7231547297

Kod pocztowy: 18-300

Miejscowość: Zambrów

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat wysokomazowiecki / Powiat zambrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

zs4 dęblin, angielska flaga, nowe mieszkania starachowice, kup receptę, kurs eu, dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności 2019, zajezierze, male zakola, powiatowy urząd pracy gorzów, wykup mieszkań komunalnych warszawa 2018, zaswiadczenie z zusu, dział lecznictwa uzdrowiskowego małopolskiego oddziału wojewódzkiego nfz, euro otwarcie 2020, luborzyca

yyyyy