LEPSZY START – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Skórcz

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-222/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Skórcz

Wartość ogółem: 90000

Wydatki kwalifikowalne: 90000

Dofinansowanie: 90000

Dofinansowanie UE: 76500

Nazwa beneficjenta: Gmina Skórcz

NIP beneficjenta: 5921007117

Kod pocztowy: 83-220

Miejscowość: Skórcz

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki / Powiat tczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/20/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

pismo do pge o obniżenie napięcia wzór, jdg zatrudnienie pracownika, szukam ubezpieczenia, program pit 2020 gov, ke ke, topserw, [o, 3 października, stowarzyszenie rozwoju oświaty gminy boguchwała, stoczeklukowski, dobra kultury, pomoc de minimis limit, dofinansowanie do przedszkola prywatnego 2022, termomodernizacja dofinansowanie 2021

yyyyy