Lepszy start – wyrównywanie szans edukacyjnych w klasach I-III

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-245/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 64897

Wydatki kwalifikowalne: 64897

Dofinansowanie: 64897

Dofinansowanie UE: 55162,45

Nazwa beneficjenta: Katolickie Towarzystwo Kulturalne/Społeczna Szkoła Podstawowa Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego

NIP beneficjenta: 5471965805

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

nfz wielkopolska, zakłócanie kamer wifi, zsm nr 1 w grajewie, gov pl cyfrowa pl, zamówienie z wolnej ręki kwota, fundusze unijne dla firm, bony na szkolenia białystok, kapital, na czym polega rola układu krwionośnego w procesie uwalniania energii, jak budowano kamienice, ustwa, strzałki wskazują sąsiadów 2 rzeczypospolitej, żyrardów aktualności, karta osobowa alka, kraje w unii europejskiej

yyyyy