Lepszy Uczeń – Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Raciążek

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-047/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Gmina: Raciążek

Wartość ogółem: 39890,4

Wydatki kwalifikowalne: 39890,4

Dofinansowanie: 39890,4

Dofinansowanie UE: 33906,84

Nazwa beneficjenta: Gmina Raciążek

NIP beneficjenta: 8911555882

Kod pocztowy: 87-721

Miejscowość: Raciążek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat aleksandrowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

euro 2021 punkty, euro polska slowacja, członek zarządu cpk, ten od stanowienia praw krzyzowka, dofinansowanie do firmy 2021, przedszkole w zagórowie, www solidarnosc gorzow enea pl aktualnosci, ares suwałki, lista pomocy publicznej, inwestycja pasywna, działalność gospodarcza 2021, grupa aktywni kraków, rozwoj dziecka, lublin ul czechowska, rybieniec, opole liczba mieszkańców 2018, zasady archiwizacji dokumentów

yyyyy