Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-112/11-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Gmina: Kietrz

Wartość ogółem: 36000

Wydatki kwalifikowalne: 36000

Dofinansowanie: 36000

Dofinansowanie UE: 30600

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu

NIP beneficjenta: 7481564428

Kod pocztowy: 48-130

Miejscowość: Pilszcz

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/19/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

projekty ekologiczne przykłady, gorlice urząd pracy, nowa ustawa, powietrze gov, nie czekam 107, kiedy rozpoczęcie euro 2021, 62 570 rychwał, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ustawa, tunel do świnoujścia

yyyyy