Leśne Skrzaty z Dyzina i Jatnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-14-200/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Celestynów

Wartość ogółem: 186864,15

Wydatki kwalifikowalne: 186864,15

Dofinansowanie: 184061,15

Dofinansowanie UE: 156451,98

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Mitares Barbara Regulska

NIP beneficjenta: 8181476057

Kod pocztowy: 05-430

Miejscowość: Dyzin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/2/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

wiadomosxi, pup węgorzewo, www.urząd pracy rzeszów, rpo swietokrzyskie, dni krzeszowic 2021, praca na siłowni warszawa, szczęśliwe dziecko mielec, wspolnota mieszkaniowa prawa, dopłaty unijne dla rolników, urząd pracy w ostródzie, gmina stolno, gmina olkusz, wyjaśnij na konkretnym przykładzie dlaczego metodę powierzchniową przedstawiania zjawisk na mapach, dell pomoc techniczna, tablica informacyjna budowy 2022, plius, dotację na budowę domu 2020, pism, pup myslenice praca, szerokość rozkładu płytek krwi

yyyyy