Leśnicka szansa na lepszą przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-006/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Leśnica

Wartość ogółem: 390606

Wydatki kwalifikowalne: 390606

Dofinansowanie: 390606

Dofinansowanie UE: 332015,1

Nazwa beneficjenta: Gmina Leśnica

NIP beneficjenta: 7561001408

Kod pocztowy: 47-150

Miejscowość: Leśnica

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

zmiany w urzędach pracy 2019, program zajęć dydaktyczno wyrównawczych klasa 2 2017, przedszkole wola dębińska, węzły chłonne działają jak bariery, potwierdzenie obecności, european training & testing poland sp. z o.o., działalność gospodarcza a komornik, lutego, nowy minister finansów 2022, skreśl zbędne określenia tak aby tekst zawierał prawdziwe informacje, program do rozdzielania pdf, tise gdańsk, oferty pracy na koparki, katarynka ile stron, interfejs mózg komputer, co to jest ustawa, certyficat, wybory samorządowe 2018 legionowo kandydaci

yyyyy