Leśny Klub Przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-126/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Siemiatycze – miasto

Wartość ogółem: 288850

Wydatki kwalifikowalne: 288850

Dofinansowanie: 274375

Dofinansowanie UE: 245522,5

Nazwa beneficjenta: Przedszkole nr 5 w Siemiatyczach / Urząd Miasta Siemiatycze

NIP beneficjenta: 5441502153

Kod pocztowy: 17-300

Miejscowość: Siemiatycze

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/10/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

mfw polska, otwarcie działalności gospodarczej dofinansowanie, dotacje dla rolników, przykładowy rachunek za gaz, pożyczki brzozów, szczyt mogielnica, smog żory, sekap katowice

yyyyy