Letnia akademia przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-030/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Gmina: Przecław

Wartość ogółem: 81545

Wydatki kwalifikowalne: 81545

Dofinansowanie: 80321,83

Dofinansowanie UE: 69313,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Przecław

NIP beneficjenta: 8171979911

Kod pocztowy: 39-320

Miejscowość: Przecław

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat mielecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/10/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

kursy hydrauliczne, stypendium szkoleniowe 2021, rzeczpospolita gospodarka, km rembertów, praca jasło pup, pup kolno oferty pracy, dofinansowanie do termomodernizacji 2019

yyyyy