Liceum w Psarach przepustką do sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-042/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Woźniki

Wartość ogółem: 129435

Wydatki kwalifikowalne: 129435

Dofinansowanie: 129435

Dofinansowanie UE: 110019,75

Nazwa beneficjenta: Gmina Woźniki/Liceum Ogólnokształcące w Psarach

NIP beneficjenta: 5751715877

Kod pocztowy: 42-287

Miejscowość: Lubsza

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

urzad pracy wniosek o dotacje, merytoryczne, skróty wyrazów i wyrażeń, prosto z serca film edukacyjny, znajdź osiem błędów w poniższym zaproszeniu i popraw je, przebarwienia na panelach fotowoltaicznych, samozatrudnienie, dotacje dla małych gospodarstw 2020, new yorker galeria północna, zatrudnienie pracownika z dozorem elektronicznym

yyyyy