Lider Edukacji Współczesnej-LEW

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-001/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 692604,9

Wydatki kwalifikowalne: 692604,9

Dofinansowanie: 692604,9

Dofinansowanie UE: 588714,17

Nazwa beneficjenta: Gmina Niemcza

NIP beneficjenta: 8820014146

Kod pocztowy: 58-230

Miejscowość: Niemcza

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat dzierżoniowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012

jak zwiększyć czcionkę w telefonie, zapisz bez wykonywania obliczeń kwadrat liczby 382, plus, ranking liczników rowerowych, mateo wszystko poddane jest, gops kurzętnik, instytut nowej europy, serwis rowerowy krasnystaw, organy uni europejskiej, www.pupszczecin.pl, jak sprawdzic recepte, invest home rybnik, klawisze internetowe, skład drewna żyrardów, potwierdzenie sald czy obowiązkowe

yyyyy