Likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej poprzez poprawę warunków funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w gminie Czarna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-041/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Gmina: Czarna

Wartość ogółem: 66827,6

Wydatki kwalifikowalne: 66827,6

Dofinansowanie: 66827,6

Dofinansowanie UE: 56803,46

Nazwa beneficjenta: Gmina Czarna

NIP beneficjenta: 6891190205

Kod pocztowy: 38-710

Miejscowość: Czarna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat bieszczadzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/6/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

pup sejny, były poseł grzegorz j, mozgowa nigdy nie jest lysa krzyżówka, urząd pracy w łańcucie, chiński market gryfice, koksu 5 gram.pl generator, biznes oferty współpraca, sprawozdanie rf 03 2020 aktywny druk, pwsz oświęcim pielęgniarstwo, umowa zawarta przez pełnomocnika wzór, województwo zachodniopomorskie, zespół szkół nr 32 warszawa, skutki próchnicy, ip 21, pozyczki od 19 lat, mops kisielice, liczba gmin w polsce 2018

yyyyy