Likwidujemy bariery – uczeń z Gorc na szóstkę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-041/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Gmina: Boguszów-Gorce

Wartość ogółem: 480787

Wydatki kwalifikowalne: 480787

Dofinansowanie: 480787

Dofinansowanie UE: 408668,95

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Boguszów-Gorce

NIP beneficjenta: 8862572804

Kod pocztowy: 58-370

Miejscowość: Boguszów-Gorce

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wałbrzyski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

dni transportu publicznego 2021, czy pochp kwalifikuje do renty, dofinansowanie agroturystyka, lesniczowka odc 527, s5 poznań leszno, fotowoltaika dotacje 2021, przywracanie stron chrome, pożyczka na rozwój firmy, notariusz czaplinek, 62-070, w jakim celu według ciebie powstają muzea, covid 8 listopada, na dwóch identycznych kulach wykonanych z przewodnika, staż unijny 2019 wynagrodzenie netto, wojewódzki urząd pracy gdańsk, pandemie, urząd miasta bytom wydział komunikacji, urząd pracy ostrów wlkp, forum resovia, powiatowy urzad pracy zlotow, zdyskontować

yyyyy