Lokalne Partnerstwo na Rezcz Dzieci w Wąchocku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-26-010/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat starachowicki

Gmina: Wąchock

Wartość ogółem: 503194

Wydatki kwalifikowalne: 503194

Dofinansowanie: 495194

Dofinansowanie UE: 427714,9

Nazwa beneficjenta: Gmina Wąchock/Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku

NIP beneficjenta: 6641985659

Kod pocztowy: 27-215

Miejscowość: Wąchock

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat starachowicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011

dotacje na dom seniora 2019, adresat a nadawca, pomoc de minimis limit, muzeum górnictwa zabrze, działka wytyczno, zaczarowane, dom na sprzedaż siedliska, refundacje regionalne, urząd marszałkowski zachodniopomorski, urząd pracy w pucku, lista imion neutralnych, sierpien

yyyyy