Lubię swoją szkołę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-076/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Gmina: Branice

Wartość ogółem: 170615

Wydatki kwalifikowalne: 170615

Dofinansowanie: 170615

Dofinansowanie UE: 145022,75

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach

NIP beneficjenta: 7481580918

Kod pocztowy: 48-140

Miejscowość: Uciechowice

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat głubczycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/19/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

urząd miejski wałbrzych, weksel własny wzór, kampus rybnik obiady, baza gus regon, cross 125 lubuskie, praca lublin dla mężczyzn, dziennik promulgacyjny, pup starachowice oferty pracy dla niepełnosprawnych, bon na cyfryzację 2021 parp, jak zdobyć dofinansowanie na kurs z urzędu pracy 2018, urząd pracy w chełmie, wfośigw warszawa

yyyyy