Ludzie różnią się od siebie nie tylko wyglądem…-zajęcia specjalistyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-244/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Gmina: M. Bytom

Wartość ogółem: 270100

Wydatki kwalifikowalne: 270100

Dofinansowanie: 270100

Dofinansowanie UE: 229585

Nazwa beneficjenta: Miasto Bytom

NIP beneficjenta: 6260003257

Kod pocztowy: 41-902

Miejscowość: Bytom

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bytom

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011

flagowiec 2020, przychodnia błonie gliwice, wskaz wsrod wymienionych postaw te ktore sprzyjaja porozumiewaniu sie, instrukcja wypełniania wniosku o dopłaty bezpośrednie 2021, gops lesznowola, przeniesienie pewnej kwoty z jednego konta na drugie, wskaźnik urbanizacji w polsce, firma sprzątająca wniosek o dotację, sprzedaż samochodu poza unię europejską 2020, biznesplan wzór, anna kaczmarek pg, firefox wersja, zamierzenie budowlane definicja, atrium skorosze ii, rad ang, aneks do umowy spółki cywilnej wystąpienie wspólnika wzór, opiekun dzienny, zamknięta społeczność, w każdym rzędzie tabeli przy danym rodzaju

yyyyy