Mądra głowa skarbem Knurowa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-228/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Gmina: Knurów

Wartość ogółem: 672645

Wydatki kwalifikowalne: 672645

Dofinansowanie: 672645

Dofinansowanie UE: 571748,25

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasta Knurów

NIP beneficjenta: 6311001507

Kod pocztowy: 44-190

Miejscowość: Knurów

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat gliwicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

europejska akademia medycyny ludowej świebodzice, unia europejska informacje, zus z-3a przykładowo wypełniony, zapisz podane liczby słowami 2500000, 76 milionow kaucji, wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, kryteria przyznania wyrobu medycznego, zus ul orzeszkowej, meble kśt, sikorskiego 3 lublin, rzs renta, co to oda

yyyyy