Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-470/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża

Gmina: M. Łomża

Wartość ogółem: 125610

Wydatki kwalifikowalne: 125610

Dofinansowanie: 125610

Dofinansowanie UE: 106768,5

Nazwa beneficjenta: Miasto Łomża

NIP beneficjenta: 7181011808

Kod pocztowy: 18-400

Miejscowość: Łomża

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Łomża / Powiat łomżyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/10/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

zasady postępowania wynikające z tradycji, umsieradz, ile zakazen 20 wrzesnia, krus radzyn podlaski, progeam, 16001, www urzedow pl, zsp2 w pile, europa koronawirus mapa, dotacje unijne wrocław, korekta wniosku o dopłaty bezpośrednie 2019, www.kleczew.pl, www.gov.pl/szczepimysie/punkty-szczepien, umowa o pomocy przy zbiorach 2021

yyyyy